[LogNomic]

Nomic & Pure Nomic

Nomic je hra, v níž tahem je změna pravidel. Tuto hru vymyslel Peter Suber a publikoval ji (mimo jiné) v knize Paradox of Self-Amendment, která je k dispozici online (pravidla Nomicu v ní tvoří jeden z dodatků). Hra byla původně koncipována pro hraní u stolu v reálném čase, brzy však vznikly její internetové varianty hrané nyní bezpočtem skupin po celém světě (viz např. odkazy na stránce Petera Subera).

Ve své původní (resp. elektronické) podobě má Suberův Nomic poměrně značné množství (okolo 30) počátečních pravidel, která regulují, jakým způsobem se mohou pravidla měnit. V zásadě lze říci, že hra (alespoň ze začátku) do jisté míry simuluje jakousi parlamentní demokracii - změny pravidel jsou navrhovány, hlasuje se o nich, a jestliže získají dostatečný počet hlasů, jsou přijaty a hra se dále řídí podle nich. Počáteční pravidla stanovují zejména procedurální mechanismy, pomocí nichž hra probíhá, zároveň jsou však zjevně vytvořena pod vlivem existujících právních systémů a obsahují i takové prvky jako jakési "ústavní zákony" (pravidla, která je obtížnější změnit) či "ochrana demokracie" (vždy musí existovat změnitelné pravidlo). Tyto prvky na jedné straně "zpevňují" hru (zabraňují jejímu rozvrácení hned na počátku), na straně druhé jí ale od začátku vtiskují poměrně speciální charakter (všechny hry Nomicu jsou díky tomu do značné míry vzájemně podobné).

Hra, kterou na těchto stránkách hrajeme, není původním Suberovým Nomicem, nýbrž jeho variantou zvanou Pure Nomic (pojmenování je bohužel dvojznačné - často se tak označují naopak hry, které používají původní Suberova pravidla). Důvody, proč dáváme přednost této variantě, jsou do značné míry shodné s těmi, které uvádí její autor Jacob Davenport na své stránce:

Když jsem se doslechl o hře Nomic, chtěl jsem ji okamžitě vyzkoušet. Přečetl jsem si pravidla a moje nadšení začalo ochládat. Co to má být, všechna ta "nezměnitelná" a "změnitelná" pravidla? Mám získávat body za házení kostkou? Původní verze hry Nomic byla očividně inspirována americkou ústavou, což sice může připadat rozumné profesoru práva, do samotné hry to ale vnáší zbytečnou složitost. Když jsem se tedy o této hře bavil se svým kamarádem Elliotem, rozhodli jsme se mít pouze dvě pravidla. Elliot mínil, že jediné pravidlo, které je potřeba, aby hra mohla začít, je: "Hráči se střídají v navrhování pravidel." Mně se zdálo, že je třeba ještě druhé pravidlo, totiž: "Než je nové pravidlo přijato, všichni hráči s ním musí souhlasit." ... Při dalších diskusích jsme s Elliotem přišli na to, že jedno z našich pravidel je zbytečné. On tvrdil dokonce, že obě naše pravidla jsou zbytečná a že prostá dohoda hráčů, že hrají hru, už poskytuje následujícímu hraní určitou strukturu. Pravidlo, které navrhuji já, zní: "S každou změnou pravidel musí souhlasit všichni hráči." Mám však za to, že se jedná spíše o vyjasnění než o nějaké omezení a že stačí k tomu, aby partie Nomicu mohla začít.

Přestože instancí této zjednodušené varianty Nomicu neběží na Internetu mnoho, její výhody proti původním pravidlům jsou velmi výrazné - zejména nesrovnatelná jednoduchost, flexibilita a "matematická čistota" pravidel. Příkladem pěkně a úspěšně rozvinuté instance Pure Nomicu byl NPP Nomic Donovana Chase (stránka již není udržovaná, ale i to, co z ní na konci roku 2001 zbývalo, svědčilo o velké minulosti; zejména počet pravidel, který se vyvinul z původních dvou, a jejich složitost byly ohromující). Podrobnější komentář k oprávněnosti tak velkého zásahu do původních pravidel Nomicu uvádíme v samostatném pojednání o povaze Pure Nomicu.

Problém, s kolika pravidly je třeba začínat, řešíme tak, že množina pravidel je na počátku hry prázdná. I Davenportovo jediné pravidlo, že na změnách pravidel se musejí shodnout všichni hráči, může počátek hry zbytečně brzdit, a je proto většinou vhodnější zahájit hru jinak.

Způsob, jakým hra z prázdné sady pravidel začíná, může být stanoven například takto: iniciátor hry navrhne (celkem libovolně) pravidlo, podle něhož bude hra probíhat. Hráči, kteří se k němu připojí, jsou pak již tímto pravidlem explicitně vázáni. Podrobnější diskuse zahájení Pure Nomicu je rovněž uvedena v komentáři ke zjednodušení pravidel.

Protože nicméně první pravidlo nemůže v žádném případě ošetřit všechno, předpokládá se určitý konsensus o tom, co zhruba znamená hrát Nomic, a co tedy mají hráči na počátku hry dělat. Kromě úvodního pravidla lze samozřejmě vyhlásit i určité úmluvy o tom, jak bude hra probíhat, jež samy nebudou mít přímo status pravidla (například na jaké adrese se bude hrát). Ani tyto explicitní úmluvy však nemohou pokrýt všechny eventuality a hra musí vposledku spočívat na implicitním všeobecném povědomí o tom, jak se Nomic hraje.

Aby tedy hra mohla vůbec fungovat, je nezbytné, aby hráči opravdu věděli, jak hraní Nomicu typicky vypadá. Zájemci o Nomic by se tudíž měli seznámit předně s původními Suberovými pravidly, a mimo to si přečíst přinejmenším několik archívů proběhlých her (odkazy jsou například na Suberově stránce). Neformální úmluvy o způsobu hraní konkrétní probíhající instance LogNomicu budou před zahájením hry zveřejněny na jedné z herních podstránek.

L.B.


[LogNomic]